OTürkDijital Çeviri Belgesel Arşiv veri tabanımızda şimdilik Balkan Araştırmaları Belgeseli olarak 160 Kadılık-İlçe ve 60 Sancak-Şehir vardır. Tablosu ve bazı örnek çevri belge aşağıdadır. Çeviri Arşiv belgelerinin tamamına ulaşmak için tıklayın.

Saraybosna

SaraybosnaAyrıntı

Selanik

Belgrad

Yanya Budin

Mora-Manastır-Pirlepe

 

Kadılık-İlçe OTürkDijital Ağacında Yeri Sancak-Şehir
Ağustos Balkanlar Selanik
Ahîçelebi Balkanlar Selanik
Ahyolı Balkanlar Burgaz
Akçahisâr Balkanlar İşkodra
Alacahisâr Balkanlar Bosna – Rumeli Eyaleti
Alasonya Balkanlar Manastır
Atina Balkanlar Selanik
Avlonya Balkanlar Yanya – Tırhala
Avrethisârı Balkanlar Selanik
Aynaros Balkanlar Selanik
Babadağı Balkanlar Silistre – Tuna
Badracık Balkanlar Mora
Balçık Balkanlar Varna
Bar Balkanlar Karadağ
Belgrad Balkanlar Belgrad
Benaluka Balkanlar Bosna
Bergos Balkanlar Ahyolu – Rumeli-i Şarki
Bihor Balkanlar Bosna-Kosova
Boğdan Balkanlar Boğdan
Bosna Balkanlar Bosna
Bosnasarây Balkanlar Bosna
Budin Balkanlar Budin
Budun Balkanlar Budin
Cum‛a Balkanlar Manastır
Cum‛apazarı Balkanlar Manastır
Çağlayık Balkanlar Selanik
Çırpan Balkanlar Eskizağra-Filibe
Debre Balkanlar İşkodra-Manastır
Delvine Balkanlar Yanya
Depedelen Balkanlar Yanya
Dıraç Balkanlar İskodra
Dırama Balkanlar Selanik
Dobniçe Balkanlar Niş
Doğanhisârı Balkanlar Dedeagac
Domnik Balkanlar Manastır
Doyran Balkanlar Selanik
Dubniçe Balkanlar Niş
Dukakin Balkanlar İşkodra
Eflâk Balkanlar Eflak
Eğri Balkanlar Eğri
Eğribucak Balkanlar Manastır
Ergiri Balkanlar Yanya
Ergiri kasrı Balkanlar Yanya
Ergirikasrı Balkanlar Yanya
Filibe Balkanlar Filibe
Firecik Balkanlar Dedeagac
Florina Balkanlar Manastır
Foça Balkanlar Filibe
Frecik Balkanlar Dedeagac
Genzin Balkanlar Bosna
Görice Balkanlar Selanik – Manastır
Gümülcine Balkanlar Gümülcine
Hâcıoğlı bâzârı Balkanlar Varna
Hâcıoğlıpazarı Balkanlar Varna
Hasköy Balkanlar Filibe
Hâsköy Balkanlar Filibe
Hersek Balkanlar Mostar – Bosna
Hezargrad Balkanlar Silistre
Hırsova Balkanlar Silistre
Horpişte Balkanlar Kesriye – Manastır
Hotaliç Balkanlar Vidin
Iskarapar Balkanlar Yanya
İbrâil Balkanlar Eflak
İlbasan Balkanlar İşkodra
İnebahtı Balkanlar İnebahtı – Mora
İsakçı Balkanlar Silistre
İslimye Balkanlar İslimye
İzladi Balkanlar Niş
İzvornik Balkanlar Bosna
Kalkandelen Balkanlar Kosova
Karaferye Balkanlar Selanik
Karinâbâd Balkanlar Bergos – Burgaz
Kavala Balkanlar Rumeli
Kesriye Balkanlar Üsküp
Kırkkilise Balkanlar Özü-Dinyeper
Kızan Balkanlar Eskizağra
Kili Balkanlar Özü
Kolaşin Balkanlar Bosna
Köstendil Balkanlar Niş
Kratova Balkanlar Üsküp
Kurşunlı Balkanlar Niş
Livadiye Balkanlar Livadiye – Zeytin
Lofça Balkanlar Vidin
Luma Balkanlar Kosova
Manastır Balkanlar Manastır
Mankalya Balkanlar Varna
Mankalye Balkanlar Varna
Menlik Balkanlar Selanik
Misivri Balkanlar İslimye – Burgaz
Mitrofça Balkanlar Bosna
Mora Balkanlar Mora
Narda Balkanlar Yanya
Nasliç Balkanlar Manastır
Nevrekob Balkanlar Selanik
Niğbolı Balkanlar Niğbolu –  Silistre
Niş Balkanlar Niş
Nova Balkanlar Bosna
Ohri Balkanlar Ohri
Osmânpazarı Balkanlar Osmanpazarı
Özi – Özü Balkanlar Özü
Paşa Balkanlar Niş
Peklin Balkanlar Elbasan
Petriç Balkanlar Tatarpazarı
Pirlepe Balkanlar Manastır
Plevne Balkanlar Vidin
Podgoriçe Balkanlar Karadağ
Pogatya Balkanlar Yanya
Pogonya Balkanlar Yanya
Poğonya Balkanlar Yanya
Praveşte Balkanlar Selanik
Pravişte Balkanlar Selanik
Premedi Balkanlar Yanya
Prepol Balkanlar Yenipazar – Bosna
Prevadi – Provadi Balkanlar Şumnu – Varna
Priştine Balkanlar Priştine
Prizrin – Prizyen Balkanlar Üsküp
Rahova Balkanlar Bosna – Kanije – Vidin
Razlık Balkanlar Selanik
Resne Balkanlar Manastır
Rusçuk Balkanlar Silistre
Rusçuk Balkanlar Ruscuk
Samakov Balkanlar Niş
Saraybosna Balkanlar Bosna
Sarı Şa‛bân Balkanlar Selanik
Sarıgöl Balkanlar Manastır
Sarıgöl-i Cum‛a Balkanlar Niş
Selânik Balkanlar Selanik
Semendre Balkanlar Budin
Serez Balkanlar Selanik
Serfiçe Balkanlar Manastır
Silistre Balkanlar Zigetvar
Siroz Balkanlar Selanik
Sofya Balkanlar Niş
Sultâniyye Balkanlar Kosova
Şehrköy Balkanlar Niş
Şumnı Balkanlar Silistre
Tameşvar Balkanlar Tameşvar
Taşözi Balkanlar Selanik
Taşözü Balkanlar Selanik
Tatarbâzârı Balkanlar Rumeli-i Şarki
Teşne Balkanlar Bosna
Tırhala Balkanlar Tırhala
Tırnova Balkanlar Silistre
Tolcu Balkanlar Karatoprak
Tulca Balkanlar Silstre
Tulça Balkanlar Silistre
Urmiye Balkanlar Selanik
Ustrova Balkanlar Selanik
Ustrumca Balkanlar Selanik
Usturumca Balkanlar Selanik
Uzuncaâbâd-ı Hasköy Balkanlar Hasköy
Uzuncaova-i Hâsköy Balkanlar Hasköy
Ülgün Balkanlar İşkodra
Üsküb Balkanlar Kosova
Varad Balkanlar Varad
Varna Balkanlar Varna
Verad Balkanlar Varad
Vidin Balkanlar Tımaşvar
Vulçıtrın Balkanlar Kosova
Yakova Balkanlar Kosova
Yanbolı Balkanlar İslimye
Yanya Balkanlar Yanya
Yenice-i Karasu Balkanlar İskeçe
Yenice-i Vardar Balkanlar Selanik
Yenipazar Balkanlar Kosova-Silistre-Bosna
Yenişehr-i Fenâr Balkanlar Selanik
Yenivardar Balkanlar Selanik
Zağra-i Atik Balkanlar Filibe
Zağra-i Cedîd Balkanlar İslimye
Zihne Balkanlar Selanik
Ziştovi Balkanlar Vidin