OTÜRK DİJİTAL PROJESİ

Dijital Çeviri Belge Arşividir

OTürkDijital, Prof. Dr. Ahmet Kala öncülüğünde hazırlanmış, 1040-1950 yılları arasındaki dönemleri ihtiva eden büyük ölçüde Osmanlı Türkçesi, kısmen Arapça ve Farsça arşiv belgelerinin ve el yazması eserlerin çevirilerinden müteşekkil bir çeviri belge arşividir.

İlk belge 1021 Yazında Selçuklu Çağrı Bey ve Akıncıları ile Hz.Ömer (r.a) ve Hz. Osman (r.a) döneminde Sasaniler yıkılarak (651) fethedilen ancak daha sonra Abbasi İslâm devletinin iç karışıklıklar ile zayıflaması sonucu Bizans’ın eline geçmiş olan Van’dan, Ağrı, Pasinler-Erzurum ve Kars’a uzanan Anadolu İslâm topraklarını tekrar fethedip bölgedeki Müslümanları kurtarmak için Anadolu’ya gelen ve Kars civarında irşat faaliyetleri sırasında Şehit düşen Hz. Harakani’nin (1033) erenlerinden Yağan Paşa Zaviyesi’ne ve Şeyh Seyyid Şerif Halil Divanî Vakfı’na ait Evasıt Receb 440/19-29 Aralık 1048 tarihli, Selçuklu Tebriz Kadısı tarafından onaylanmış belgelerdir.

Yağan Paşa Zaviyesi 440/1048 Tarihli Vakfiye Onayı

 Yağan Paşa Zaviyesinin 440/1048 Tarihli Vakfiye Onayı

Veri tabanımızda yaklaşık 900 yıllık bir dönemi ihtiva eden belgelerden çevirisi yapılan belgelerin telif yayın hakları alınmış olup, ciltler halinde eserler oluşturulmuştur. Akademik çalışmalarda bilimsel kaynak olarak kullanılabilecek nitelikte olan bu eserler 8 coğrafi ana başlık altında tasnif edilip, gelişmiş bir yazılım sayesinde araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. İslâm, Selçuklu, Osmanlı ve Türk Dünyası ile ilgili belgelerin yer aldığı bu arşiv şimdilik 250.000 (ikiyüzellibin) çeviri/belgeden oluşmaktadır. Belgeler; özet, çeviri metin ve Osmanlı alfabeli metinden ibaret jpeg ve pdf formatlarında kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. OTürkDijital veritabanında yer alan çeviri belgesel eserlerin telif-yayın-lisans hakları ayrıca alınmıştır.

Çeviri arşiv olarak bu kapsamda Dünya’da ve Türkiye’de bir ilk olan bu çalışma; Prof. Dr. Ahmet Kala’nın proje yönetiminde yetiştirilmiş ve akredite edilmiş uzman bir ekip tarafından coğrafya esas alınarak belirli dönem ve konulara göre belgeler temin edildikten sonra çeviri (transkripsiyon), redaksiyon, tashih ve tasarım aşamalarından geçip arşiv veritabanımıza yüklenerek araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır.

Uzman ekibimiz ile arşivlerin raflarında saklı kalmış belgelerden oluşan yüzlerce yıllık mirasımızı Osmanlı alfabesinde yazılı Osmanlı Türkçesinden güncel harfli Türkçeye çevrilip veri tabanımıza aktarmaktayız. Böylece bu belge ve çeviri bilgileri dünyanın her yerinden ulaşılabilir hale getirilerek tarihe ışık tutmaya çalışmaktayız.

Bu Osmanlı Türkçesi çeviri metninin yanına bir seçenek olarak güncel Türkçe sadeleştirilmiş metin, İngilizceye tercüme edilmiş metin ve Arapçaya  tercüme edilmiş metin konulması çalışmasını da ileride tamamlamayı hedefliyoruz.

HEDEFİMİZ

Büyük medeniyetler kuran İslâm, Selçuklu, Osmanlı, Türk devletlerinin mirasını günümüze aktarmaktır.  Özellikle bugün 3 kıtada 60 ‘ı aşkın ülke topraklarında uzun yüzyıllar boyunca hüküm süren İslâm, Selçuklu, Osmanlı, Türk devletlerine ait kadim gelenek, kültür, tarih, vakıf, mimari, şehircilik, idarî-iktisadî-siyasî tecrübe, sosyal hayat, ilmi-dini-tasavvufi bilgiye ait belgesel nitelikte ana kaynakları ulaşılabilir ve anlaşılabilir halde araştırmacılara, halkımıza, insanlara, İslâm alemine ve dünyaya kazandırmaktır.

250 bin üzeri belge

3 kıta, X vilayetin belgeleri.

Kendi metninizi eklemek için buraya tıklayınız