usk

ÜSKÜDAR BELGESELİ

OTürkDijital Arşivi’nde Üsküdar Belgeseli kapsamında; vakıf, mahalle, karye (köy), cami, mescit,  zaviye (tekke), kilise,  esnaf, ticaret, pazar, çarşı, dükkan, para, mektep, medrese, ev (menzil) vd.  belgelere hemen ulaşabilirsiniz.